Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

 

Aktuality

 • Informace o schválení Evaluační zprávy ze střednědobé evaluace činnosti MAS

  Dne 1. 4. 2019 byla Ministerstvem pro místní rozvoj schválena Evaluační zpráva ze střednědobé evaluace činnosti MAS Brána Vysočiny, z. s. Schválením byl završen proces vyhodnocení

  -          naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ze strany MAS,

  -          samotné činnosti MAS

  -          přínosů vyhlášených výzev a realizovaných projektů.

 • MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 4

  MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 24. 4. 2019 výzvu č. 4 Rozvoj sociálního podnikání k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

  V rámci výzvy budou podporovány činností, které umožní vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, obchodní korporace a OSVČ.

 • MAS Brána Vysočiny rozděluje v roce 2019 další evropské peníze

  Místní akční skupina Brána Vysočiny (dále jen MAS) získá dodatečných 15,5 mil. Kč z evropského Operačního programu Zaměstnanost. Budou vyhlášeny výzvy na udržení a rozšíření kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb (např. zajištěním poradenství, sociální rehabilitace), na podporu prorodinných opatření (jako jsou příměstské tábory, dětské skupiny, dětské kluby i převádění dětí) a na vznik a rozšíření sociálních podniků.

 • V únoru byly vyhlášeny výzvy

  V únoru byly přes MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlášeny tyto 2 výzvy v Operačním programu životní prostředí:

  Výzva č.1: REALIZACE ÚSES A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

  Výzva č.2: REVITALIZACE FUNKČNÍCH PLOCH A PRVKŮ SÍDELNÍ ZELENĚ

  Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 2. 2019 od 9:00
  Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 24. 10. 2019 do 20:00
  Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023.

 • Seminář Podpora rozvoje zpracování masa

  Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář Podpora rozvoje zpracování masa 

  Termín akce: 29. dubna 2019 od 9:00 hod. a 15.00 hod

  Místo: Mitrovský dvůr, Mitrov 9, 592 53 Strážek

  Seminář je zaměřený na problematiku zpracování masa na farmě a výrobu uzenářských výrobků; sdílení příkladů dobré praxe; spolupráci zemědělců a zpracovatelů; možnosti finančních odpor z PRV.

 • Pozvánka na seminář Klimagreen a 1.a 2. výzvy OPŽP

  Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve v úterý 12. 3. 2019
  do místnosti v1. patře na Radniční 14, Tišnov (nad městskou policií) na tyto semináře:
  od 9 do 10:15 hodin Následná péče o vysazenou zeleň (v rámci projektu Klimagreen)
  a od 10:30 do 11:30 Seminář pro žadatele o dotaci v Operačním programu Životní prostředí v rámci 1.a 2.výzvy MAS Brána Vysočiny Aktivity:Realizace ÚSES, protierozní opatření a sídelní zeleň

 • Komunitní zpracovna

  Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na akci Komunitní zpracovna potravin Tišnov a okolí
  kdy: pondělí 25. 3. 2019 od 17.00 do 19.00 hod.
  kde: jednací místnost radnice města Tišnova, nám. Míru 111, Tišnov
  Přijďte s námi diskutovat, prezentujte v krátkosti, co byste chtěli dělat, co by Vás bavilo a jak jste daleko s realizací svých cílů
  Přihlášení na: manager@masbranavysociny.cz nebo 777 706 722
  Pozvánka

 • Komunitní zpracovna potravin Tišnov a okolí

  Máme vlastní potravinářské produkty a nemáte kapacity či znalosti k jejich prodeji?

  Pro sebe a sousedy vyrábíte podomácku uzeniny, marmelády, jogurty apod., rádi byste se posunuli na „profesionálnější“ level a nevíte, jaké legislativní požadavky Vás čekají, popř. si na legislativu netroufáte?

  Přemýšlíte o zpracování vlastní produkce, výrobě potravin, marmelád, pečení koláčů, dortů apod. a nemáte vlastní výrobní a zpracovatelské prostory?

 

             Facebook