Bezplatné konzultace na úspory energií a energetická opatření všeho druhu v březnu

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s., a Enerkom Tišnovsko, z.s. nabízí ve dnech 10. 3. 2023 od 9 hod. a 24. 3. 2023 od 9 hod. v kanceláři MAS. Termín a čas konzultace si objednejte předem na jirkuvova@masbranavysociny.cz nebo na čísle 775 950 702.

 

             Facebook