Bezplatné konzultace na úspory energií a energetická opatření všeho druhu v únoru

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s., a Enerkom Tišnovsko, z.s. nabízí ve dnech 8. 2. 2023 od 9 hod. a 22. 2. 2023 od 9 hod. v kanceláři MAS (Radniční 14, Tišnov) všem obcím, občanům, firmám, spolkům, bytovým domům celého Tišnovska bezplatné konzultace na úspory energií a energetická opatření všeho druhu. Termín a čas konzultace si objednejte předem na jirkuvova@masbranavysociny.cz nebo na čísle 775 950 702.