Informace o ukončení příjmu žádostí v rámci Nové zelená úsporám

Dne 22.5.2024 byl ukončen příjem žádostí v rámci výzvy 1/2024 - Nová zelená úsporám Light z důvodu vyčerpání finančních prostředků. K otevření příjmu žádostí v nové výzvě dojde 25.6.2024, v 10 hodin.