Malý leader 2024

Malý leader v roce 2024 nebude vyhlášen. Máme mnoho projektů, u kterých potřebujeme finance na spoluúčast. Snad se zase podaří za rok!