MAS Brána Vysočiny a Celostátní síť pro venkov (2)

MAS Brána Vysočiny a Celostátní síť pro venkov pořádá konferenci na téma Krátké dodavatelské řetězce – možnosti odbytu ve venkovském prostoru
ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 9.00 do 17.00 hod. v Tišnově (Mlýnská 152)
Těšíme se na setkání s vámi! Plakátek