Rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku

Projekt nese název "Vnímání a podpora kulturních ekosystémových služeb v Místních akčních skupinách jako nástroj regionálního rozvoje". Hlavním cílem projektu je prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a dotazníkových šetření identifikovat a vyhodnotit povědomí a uplatnění kulturních ekosystémových služeb v rámci strategického plánování Místních akčních skupin působících na území krajů České republiky. Proto jsou Vaše odpovědi velice cenným zdrojem a budeme Vám moc vděční, pokud byste na ně mohli odpovědět. Plakát Dotazník

 

 

 

             Facebook