Výzva k předkládání projektových záměrů v IROP - Sociální služby

MAS Brána Vysočiny vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů v IROP na zkvalitnění sociálních služeb. Alokace výzvy je 1.500.000,- Kč. Ukončení termínu pro předkládání je 31.1.2024, ve 14:00. 

Více zde.

 

             Facebook