Změna výzvy č. 1 v OP TAK

Informujeme o změně výzvy č. 1 v OP TAK - Technologie pro MAS Brána Vysočiny, z.s. Programový výbor rozhodl o prodloužení termínu ukončení příjmu projektových záměrů. Datum ukončení příjmu projektových záměrů je nově stanoven na 29.2.2024, 12:00. Text výzvy po změně je uveden zde. Odkaz na stránky výzvy zde.