MAS Brána Vysočiny z.s.

 

Aktuality

 • Semináře k SZP 1.výzva

  10. 7. 2024 od 16:00 hod. Radniční 14, Tišnov (vchod hnědými vraty vedle městské policie, vstup do budovy dveřmi vlevo, výstup do 1. patra) – seminář k podmínkám výzvy a oblastem podpory 16. 7. 2024 od 12:00 hod. Radniční 14, Tišnov (vchod hnědými vraty vedle městské policie, vstup do budovy dveřmi vlevo, výstup do 1. patra) – seminář k podmínkám výzvy a oblastem podpory 18. 7. 2024 od 12:00 hod. Radniční 14, Tišnov (vchod hnědými vraty vedle městské policie, vstup do budovy dveřmi vlevo, výstup do 1. patra) – seminář k formuláři žádosti o dotaci a jeho podání přes Portál farmáře
 • Exkurze Zdroje energie na vlastní oči

  Ve dnech 29. a 30.5.2024 se Petr Šústal, jako zástupce MAS Brána Vysočiny a místního energetického spolku Enerkom Tišnovsko, zúčastnil exkurze Zdroje energie na vlastní oči. Exkurzi pořádaly ENERKOM Šumavsko a MAS Šumavsko. Kde všude jsme byli?
 • Gastro fest Tišnov 2024

  Zveme Vás na mini GASTRO fest v Tišnově, na kterém se letos organizačně podílíme. Festival všech smyslů se bude konat v sobotu 22. 6. 2024 od 15.00 do noci na ulici Mlýnská, zahradě MěKS, a ve Velkém sálu MěKS.
 • Dotační servis

  Naše MAS nabízí dotační servis pro členy i nečleny. Byl aktualizován ceník dotačního servisu. Více

 • Ukončení příjmu projektových záměrů do výzvy MAS č. 2 Sociální služby

  Dne 31.1.2024 byl ukončen příjem projektových záměrů do výzvy MAS č. 2 Sociální služby, která byla vyhlášena v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Do výzvy byl předložen jeden projektový záměr od žadatele Diecézní charita Brno. V rámci projektu budou pořízeny 2 osobní automobily pro poskytování Pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1.500.000,00 Kč, z toho dotace z Evropské unie je 1.200.000,00 Kč a dotace ze státního rozpočtu je 225.000,00 Kč. Žadatel si z vlastních zdrojů hradí 573.131,00 Kč. Alokace 2. výzvy byla vyčerpána ze 100 %. 
 • Cyklus seminářů pro podnikatele z Tišnovska a okolí

  Zveme Vás na jedinečný Cyklus seminářů pro podnikatele z Tišnovska a okolí. 21.5.2024 | 10:00 – 11:30 | online Dotace z OP TAK, API Dotační příležitosti pro firmy 4.6.2024 | 10:00 – 11:30 | online Digitální marketing Webové prezentace, web PR, dotace. 18.6.2024 | 10:00 – 11:3 0 | online Interní systémy Zavádění IT do firem pro podporu výroby, služeb, aj. Všechny semináře budou online – nutná registrace!