CSV 2023

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny z. s.
Vás srdečně zvou na seminář Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků 1. března 2023 (středa) od 9:30 do 15:00 Mitrovský dvůr, Mitrov 9, 592 53 Strážek.  V případě Vašeho zájmu se, prosím, registrujte do 20. února 2023 zde.

Pozvánka

Prezentace Mitrov

Prezentace Kouřil

 

Informační materiál Marketing zemědělských produktů

Brožura na konkrétních příkladech (příbězích) od 11 producentů z různých míst prezentuje příklady marketingu a propagace místních produktů. Informační materiál přináší praktické zkušenosti ve využitelné formě, upozorňuje na důležité body podnikatelského záměru, sdílí zkušenosti marketingu regionálních produktů, které mohou být zajímavou inspirací pro zemědělskou veřejnost.

V brožuře budou dále informace o činnosti CSV, budou poskytnuty aktuální informace o SP SZP 2023–2027.

Brožura