MAS Brána Vysočiny z.s.

 

Aktuality

 • Praktická brožura - Zpracování masa na farmě

  MAS a CSV RO Brno vydalo další praktickou brožuru. Zpracování masa na farmě - praktická brožura Metodika je určena pro zemědělce, kteří chtějí svou produkci masa realizovat ve formě zpracovaných potravin. Mohou ji v přiměřeném rozsahu využít i „hobby“ chovatelé, kteří produkci svého chovu realizují ve formě samozásobení a chtějí svým nejbližším nabídnout kvalitní a chutné domácí produkty. V neposlední řadě metodiku využijí ti zemědělci, kteří výhledově přemýšlejí o rozšíření své produkce či jejím zpracování.

 • Podpora společného odbytu

  Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve ke kulatému stolu na téma Podpora společného odbytu – krátké dodavatelské řetězce/místní prodej v Tišnově KDY: čtvrtek 5. března 2020 od 13.00 do 15.00 hod.
  KDE: Zasedací místnost – Radniční 14, Tišnov
  Proč: V rámci 9. kola Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020 (6.4. – 26.4.2020) bude možné podat Žádost o dotaci na spolupráci zemědělců/potravinářů a dalších subjektů, která povede k realizace nějakého odbytového místa, vybavení stávajícího obchodu apod.

 • Pozemkové úpravy z pohledu obcí

  Webinář se uskuteční dne: 11. června 2021 (tj. pátek) v čase 9-12.00
  Program webináře:
  Zahájení webináře a informace k Celostátní síti pro venkov
  Pozemkové úpravy: krok za krokem aktuálně, význam pozemkových úprav pro obce
  Protierozní opatření při PÚ v kontextu připravované protierozní vyhlášky
  Příklady dobré praxe realizací PÚ
  Přednášející: Ing. Michal Pochop, VÚMOP, ČMKPÚ a doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., MENDELU, VÚMOP

 • Vyhlášení výzvy Malý LEADER MAS Brána Vysočiny

  MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlašuje výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro rok 2020

  Cílem je posílit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života obyvatel v území MAS Brána Vysočiny, z. s. prostřednictvím podpory aktivit, které přispívají k rozvoji regionu realizovanými nevládními neziskovými organizacemi.

  Místo realizace projektu musí být na území MAS Brána Vysočiny, alokace výzvy: 50 000 Kč (0% spoluúčast). Žádosti lze podávat do 31.12.2019!

 • MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 6

  MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 28. 8. 2019 výzvu č. 6 Podpora sociálních služeb II. k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

  V rámci výzvy bude podporováno odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace a odlehčovací služby. Výzva je určena pro poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ)

  5. setkání z cyklu na téma Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ), možnosti spolupráce proběhne 9. září 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod. Orlovna Bořitov Pod Kostelem 1, Bořitov

  Můžete se registrovat na jednu či více akcí, ideálně na celý cyklus akcí. Více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách

  V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz.