Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

 

Aktuality

 • Webinář s názvem Pozemkové úpravy z pohledu obcí

  Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor Brno a Místní akční skupina Brána Vysočiny si Vás dovolují srdečně pozvat na webinář s názvem Pozemkové úpravy z pohledu obcí

  Webinář se uskuteční dne: 11. května 2021 (tj. úterý) od 9.00 do 12.00

 • MŽP vydává osvětlovací příručku pro obce, projektanty i občany

  Ministerstvo životního prostředí vydává novu pomůcku pro obce, ale i další zájemce, kteří chtějí omezit světlené znečištění ve městech a jejich okolí. V dokumentu najdou zástupci obcí, projektanti, provozovatelé soukromého osvětlení, ale i občané řadu informací o tom, co je světelné znečištění, jaké má zdravotní rizika, dopady na přírodu, pozorování hvězdné oblohy, plýtvání energií či bezpečnost. Příručka pomůže vybrat to nejvhodnější osvětlení, zorientovat se ve správném nastavení a možných parametrech osvětlení.

 • ZAHRADA POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ HIERONYMA BOSCHE 2021

  11. 6. STŘEDOVĚKÁ MYSTERIA
  16.30 akce pro rodiny s dětmi malovaná hřiště v režii tišnovských neziskových organizací, Inspiro dílnička pro děti, šifrovačka a kvíz pro dospělé
  19.00 zahájení výstavy Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche
   - taneční vystoupení - Latina Dance Inspiro
   - divadlo Víti Marčíka: Středověká mysteria (vhodné pro dospělé)
   - hlídání dětí (od 3 let) v době divadla

  občerstvení (Chutě zvu tě)
  vstup zdarma
  V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do Velkého sálu MěKS.

 • Vyhlášení 4. výzvy k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.

  Mas Brána Vysočiny vyhlašuje 4. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

  Termín příjmu žádostí: od 19.5.2021 do 11.7.2021 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh, kromě objemných) probíhá zasláním přes Portál farmáře.
  Celková výše dotace pro 4. výzvu je 358 256,- Kč

  Obsahem Fiche je pouze podopatření Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

  Webinář pro žadatele proběhne 19.5.2021 od 13.00 na platformě meet.

 • Výsadba ořešáků Tišnov - Hradčany

  V sobotu 17.4.2021 byla za pomoci MAS Brána Vysočiny, dobrovolníků a sponzorů dosazena ořešáková alej podél hlavní silnice z Tišnova směrem na Hradčany v rámci národní výzvy NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů). Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje mimo jiné i ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

 • Výzva k podávání žádostí o regionální značku BRNĚNSKO originální produkt

  Výzva k podávání žádostí o regionální značku BRNĚNSKO originální produkt
  MAS Brána Vysočiny vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o regionální značku pro výrobky BRNĚNSKO originální produkt.

  Výzva je otevřena do 25.4., je potřeba vyplnit žádost a zaslat mailem nebo písemně na uvedené adresy. Před podáním lze žádost konzultovat na MAS, osobně nebo mailem: gottwaldova.mas@gmail.com nebo na tel. 773 843 770.

 • Hodina Země

  Nadměrná spotřeba energií je jedním z důležitých témat při snižování emisí skleníkových plynů a tím i příspěvku ke změně klimatu. Akce Hodina Země, která každoročně upozorňuje na postupující změnu klimatu, se letos koná v sobotu 27. března od 20.30 h. Vedle symbolického zhasnutí zdrojů energie doma, v obci nebo v práci, se můžete letos na stránkách https://hodinazeme.cz připojit k iniciativě i se svým vlastním klimatickým závazkem.

 

             Facebook