CSV - Výměna zkušeností na farmách

Výměna zkušeností úspěšného hospodaření na farmách - Cyklus seminářů Management podniku od A do Z

Celý projekt 6 seminářů je kombinací vzdělávacího, informačního a praktického charakteru.
Vzdělávací aktivity jsou tematicky vzájemně propojeny tak, aby účastník, který absolvuje všechny (či většinu z nich), získal kompletní znalosti o managementu farmy (podniku) od A do Z a dostalo se mu také dalších kvalitních a praktických informací (jak zpracovávat svou produkci, jak spolupracovat, jak balit výrobky, jak je prodávat, propagovat apod.). Účastníci obdrží na každém semináři speciální pracovní listy (doplněk informací k aktuální přednášce).

Plakát výměny zkušeností

Sborník pracovních listů projektu Výměna zkušeností úspěšného hospodaření na farmách Cyklus seminářů Management podniku od A do Z

Termín Místo Téma semináře
20.března 2019

Restaurace Čepaník
Frýdecká 56, Václavovice

Úvod do zemědělského podnikání, základní povinnosti, zahajování zemědělské činnosti
30.dubna 2019 Farma Drysice
Drysice 110, Drysice
Zpracování živočišné produkce (vlastní), požadavky na zpracování, odbyt vlastní produkce
15.května 2019 Mandlárna Hustopeče
Na Úvoze 2, Hustopeče
Zkušenosti s prodejem, odbyt, marketing, obchodní strategie
7.června 2019 Ekofarma Vlkaneč
Havlíčkovo nám. 153, Golčův Jeníkov
Zpracování rostlinné produkce (vlastní službou), požadavky na zpracování, odbyt vlastní produkce
9.září 2019 Orlovna Bořitov
Pod Kostelem 1, Bořitov
Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ), možnosti spolupráce
4.října 2019 Biofarma Sasov
Sasov 2, Jihlava
Nové možnosti ve zpracování a odbytu produktů z farmy - diverzifikace činností

Nejpoužívanější možnosti podpory investic na farmách - M. Kouřil

1. setkání z cyklu na téma Úvod do zemědělského podnikání, základní povinnosti, zahajování zemědělské činnosti
proběhne 20. března 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod. v restauraci Čepaník, Frýdecká 56, 739 34 Václavovice

Pozvánka

Prezentace p. Kouřil
Prezentace Farma pod kaštany
Pracovní list

2. setkání z cyklu na téma Zpracování živočišné produkce, požadavky na zpracování, odbyt vlastní produkce proběhne 30. dubna 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod. Farma Drysice, Drysice 110, 683 21 Drysice

Pozvánka

Prezentace Jak na zpracování mléka
Prezentace Příklady projektů
Prezentace Kozí farma Drysice
Pracovní list

3. setkání z cyklu na téma Zkušenosti s prodejem, odbyt, marketing, obchodní strategie proběhne 15. května 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod. Mandlárna Hustopeče, Na Úvoze 2, 693 01 Hustopeče

Pozvánka
Prezentace Hustopečská mandlárna
Prezentace Příklady dobré praxe
Prezentace Marketing regionálních produktů
Pracovní list

4. setkání z cyklu na téma Zpracování rostlinné produkce (vlastní, službou), požadavky na zpracování, odbyt vlastní produkce proběhne  7. června 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod.  Ekostatek Vlkaneč – zpracovna Jiráskova 153, Golčův Jeníkov

Pozvánka

Prezentace Zpracování ovoce a zeleniny na farmě

Prezentace Ekostatku Vlkaneč

Pracovní list

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz.

Můžete se registrovat na jednu či více akcí, ideálně na celý cyklus akcí.

 

5. setkání z cyklu na téma Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ), možnosti spolupráce proběhne 9. září 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod. Orlovna Bořitov Pod Kostelem 1, Bořitov

Můžete se registrovat na jednu či více akcí, ideálně na celý cyklus akcí. Více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz.

Pozvánka

Prezentace Crhkovi Bořitov
Prezentace Crhákovic krámek
Prezentace p. Kouřil

Pracovní list

 

6. setkání z cyklu na téma Nové možnosti ve zpracování a odbytu produktů z farmy – diverzifikace činností proběhne 4. října 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod. na Biofarmě Sasov.
V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz.
Pozvánka

Prezentace Jiří Pykal Biofarma Sasov
Prezentace Hana Gabrielová Zpracování konopí (78MB)
Prezentace Milan Kouřil
Pracovní list

 


Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář Podpora rozvoje zpracování masa 

Termín akce: 29. dubna 2019 od 9:00 hod. a 15.00 hod

Místo: Mitrovský dvůr, Mitrov 9, 592 53 Strážek

Seminář je zaměřený na problematiku zpracování masa na farmě a výrobu uzenářských výrobků; sdílení příkladů dobré praxe; spolupráci zemědělců a zpracovatelů; možnosti finančních odpor z PRV.

Program akce, lektoři, pohoštění (1x coffee break a teplý oběd) jsou financovány z prostředků Celostátní sítě pro venkov. 

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz.

Pozvánka

Prezentace:
Zpracování masa na farmě, odbyt z farmy, přehled legislativy
Možnosti odbytu masa a masných výrobků z farmy, příklady řešení
Prezentace hostitelské farmy: Mitrovský dvůr – rozvoj, činnosti
Legislativní požadavky na zpracování vlastní produkce a prodej malého množství vlastních produktů

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář

Podpora rozvoje zpracování masa

Termín akce: 22. října v 9:00 hod.

Místo: velký sál, Městské kulturní středisko Tišnov, Mlýnská 152, Tišnov 666 01

Přednášející budou k dispozici účastníkům semináře v průběhu celé akce.

Program akce, lektoři, občerstvení (1 x coffee break a teplý oběd) jsou financovány z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz

Pozvánka

Prezentace:

Představení Celostátní sítě pro venkov

Legislativní požadavky uvádění masa a masných výrobků na trh, jak postupovat, chyby v praxi (Josef Velecký)

Osobní zkušenosti s realizací faremní bourárny (Lenka Škvařilová)

Příklady úspěšných realizací faremního zpracování z PRV (Milan Kouřil)

Veterinární podmínky schválení a registrace podniků (Josef Velecký)


Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny srdečně zvou na exkurzi Krátké dodavatelské řetězce a místní trhy inspirace potravinových iniciativ v ČR
Termín: 14–15. říjen 2019
Čas a místo odjezdu: 7:30 hod. Tišnov, náměstí Míru 111 (radnice) 8:30 hod. Brno, OC Olympie, U Dálnice 777, Modřice (zóna žlutá – http://www.olympia-centrum.cz/cz/parkovani)
Návrat do Brna cca v 17:00 hod., do Tišnova cca 18:00 hod. V rámci exkurze je z prostředků Celostátní sítě pro venkov hrazena účastníkům doprava, pohoštění, návštěvy na farmách, lektoři.
Účastníci exkurze si sami hradí ubytování, vč. snídaně ve výši 500 Kč/osoba/noc.

Platbu po potvrzení přihlášení posílejte na účet: 3224225309/0800, do poznámky uveďte vaše jméno a příjmení. Bližší informace a závazná registrace je možná v termínu do 8. října 
2019 do 12:00 hod. na e-mail manager@masbranavysociny.cz

Pozvánka

Prezentace Krátké dodavatelské řetězce Družstvo Viktorinaloca
Prezentace Krátké dodavatelské řetězce, zajímavé příklady Krátké dodavatelské řetězce, zajímavé příklady Krátké dodavatelské řetězce, zajímavé příklady Krátké dodavatelské řetězce, zajímavé příklady
Prezentace Krátké dodavatelské řetězce a místní trhy inspirace potravinových iniciativ v ČR

 

Zpracování masa na farmě - praktická brožura Metodika je určena pro zemědělce, kteří chtějí svou produkci masa realizovat ve formě zpracovaných potravin. Mohou ji v přiměřeném rozsahu využít i „hobby“ chovatelé, kteří produkci svého chovu realizují ve formě samozásobení a chtějí svým nejbližším nabídnout kvalitní a chutné domácí produkty. V neposlední řadě metodiku využijí ti zemědělci, kteří výhledově přemýšlejí o rozšíření své produkce či jejím zpracování.

Brožura